Santa Lucia Mountains Sunset
"Santa Lucia Mountains" - 11" x 14" - Oil on Canvas